Select Page

Bemutatkozás

 

A Tátrától a Tiszáig projekt a régiók közötti együttműködést kívánja megvalósítani egy közös
kommunikációs infrastruktúra létrehozásával. A pályázat megvalósítója Magyarországon a
Sátoraljaújhelyen működő Zemplén Televízió, Szlovákiában a Nagymihályban működő
fejlesztési ügynökség az RRA SIRAVA. A projekt során a régióban élők az élet számos
területén kaphatnak információkat a két szomszédos ország, közeli térségében élők
mindennapjairól. A program egyik eleme ez a weboldal, amely a kétnyelvűség jegyében
szlovák és magyar nyelven is tartalmazza az információkat. Ezen oldalon keresztül is
követhető a televíziókban sugárzott a programmal azonos című műsor, amely hétről-hétre
négy, a határ két oldalán, de a történelmi Zemplénben történt eseményeket, kulturális, vallási,
gazdasági, turisztikai, környezetvédelmi vagy éppen civil és társadalmi témáit dolgozza fel. A
műsorokat a Zemplén Televízió és a Televízia Senior készíti, és adásába is rendezi sugárzott
műsor formájában. Cél, hogy a weboldal az élő kapcsolatteremtés színterévé váljon, élő és új
kulturális termék jöjjön létre, a régió civil szervezeteinek, intézményeinek, és településeinek
bekapcsolásával, azok programjainak ismertetésével, bemutatkozásával. A projekt során
nyomtatott kiadvány is készül, amely félévente megjelenik és eljut a lakossághoz. Így a
média felületek minden színterén eljutunk a határ két oldalán, de a történelmi Zemplénben
élőkhöz. A telekommunikációs eszközökön túl személyes találkozókat, képzéseket is
szerveznek a program megvalósítói. A pályázat ideje alatt 4 road-show is biztosítja a
kapcsolatteremtés és információ csere széles körét. Ezen túl hátrányos helyzetűeknek képzést,
a program megvalósítóinak szakmai fórumokat szerveznek.
Kövessék a Zemplén Televízióban és a Televízia Senior adásaiban a Tátrától a Tiszáig című
műsort. Figyeljék programajánlóinkat, és keressenek bennünket közösségi oldalainkon.
Két országban, de egy Zemplénben a Tátrától a Tiszáig legyünk otthon régiónkban!

Zemplén TV: www.zemplentv.hu
Televízia SENIOR www.tvsenior.sk
RRA SIRAVA www.turista.sk

 

 

 

A Zemplén Televízió indulása 1987 decemberéig vezet vissza, ekkor alakították ki Sátoraljaújhelyen a
még országosan egyedülállónak számító városi kábeltelevíziót. Az önálló műsoridővel rendelkező,
saját műsorpolitikával működő televízió tervei már egészen korán megfogalmazódtak. Ez a törekvés
1992-ben a Magyar Televízió frekvenciáján sugárzott adással indulhatott el.

A megnövekedett műsoridő a helyi társadalom fontos tényezőjévé is tette a televíziót. 1994 július elsején, Városi
Televízióból Zemplén Televízióvá váló médium megkapta az UHF-50- es frekvenciát. Saját adó épül a
Magas-hegyen, mikro összeköttetéssel. A ZTV kilencvenes évek közepére a Magas-hegyről sugározva
több ezer lakásban volt jelen és a hétfőtől szombatig minden nap szerkesztett adással is jelentkezett
működéséhez folyamatos támogatásra volt szükség. Így a társaság fenntartásához Sárospatak, később
Kisvárda is csatlakozott. A műsorok kialakításában a televízió munkatársai mindig törekedtek arra,
hogy helyi közéletet és benne az itt élő emberek problémáit mutassa be. A kezdetleges technikai
eszközöket a gyorsan fejlődő technikai berendezések váltották le. A fejlődéssel próbált lépést tartani a
ZTV is. Az immár önálló arculattal rendelkező televízió heti és havi műsorainak többsége kezdetben a
két, később a három tulajdonos Sátoraljaújhely, Sárospatak és Kisvárda kulturális, közéleti és politikai
életéről szóltak. Ennek is köszönhető, hogy 2000 novemberében az Országos Rádió és Televízió
Testület a közműsor szolgáltatónak nyilvánította a Zemplén Televíziót. Nemzetiségi műsorok
készítése, a határon túli magyar lakta települések bemutatása mindig előnyt élvezett a
műsorstruktúrában. Később Magyarország uniós csatlakozásának kezdetén az európai közösség
irányelveinek bemutatásával, számos tájékoztató műsorral bővült ez a paletta. Az 1997-től önálló
közhasznú társaságként működő társaság finanszírozása már a kezdetektől nehéz feladat elé állította a
tulajdonosokat, és a mindenkori vezetést. A társaság máig számos pályázattal egészíti ki azt a
támogatást, amelyet a tulajdonosok közül Sátoraljaújhely és Sárospatak műsoridő vásárlással nyújt.
Filmes pályázat, állandó műsorok média támogatása, uniós programok, nyilvánossági feladatok,
reklám bevételek jelentik ma is televízió költségvetésének gerincét. Így határon átnyúló televíziós
projektek megvalósítása is egy fontos misszió, mely a társaság életében nagy lehetőség volt már a
korábbi uniós ciklusban is és most is. 2013. novembere újabb változást hozott az elektronikus sajtó,
ezen belül a televíziózás történetében. A digitális átállás érintette a Magas-hegyen működő adót is. A
Zemplén Televízió hasonlóan más földi sugárzással működő társaságokhoz a dekóderrel fogható
adások között szerepel. 2016. januárjától a Pr-Telecom szolgáltatási területén már digitálisan is
elérhető a csatorna. 2018. áprilisától a Zemplén Televízió HD minőségben sugározza műsorait.
Akár a világhálón keresztül, akár a föld másik oldalán is láthatják a Zemplén Televízió műsorait, a
honlapon megjelenő videotár segítségével korábbi műsorai is visszanézhetők. A legújabb médiumokat,
a közösségi oldalakat kihasználva a televízió a legfiatalabbakhoz is igyekszik eljutni, a friss híreken túl
más információkat, közleményeket is megjelentetnek. A Zemplén Televízió a Helyi Hírek forrása ma
is.