Select Page

Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesület

Bemutatkozik a Városvédő és Szépítő Egyesület

Városunk legrégebbi civil szervezete a Városvédő és Szépítő Egyesület. Munkájukat több mint 18 éve
fejtik ki szerte a városban. Számos rendezvény házigazdái, elindítói, településünk műemléki
épületeinek felújításának kezdeményezői. Tekintsünk hát vissza az immár felnőtt korba lépő civil
szervezet munkájában, ismerkedjünk meg indulásával, és az azóta végzett tevékenységükkel. Az
egyesület szervezését 11 fővel 1988. június 21-én megalakult Városvédő és Szépítő Egyesület
Szervező Bizottsága kezdte el. Ennek a bizottságnak a feladata volt az alakuláshoz szükséges
bejelentések megtétele a hatósági osztályokon, a leendő tagok szervezése, belépési nyilatkozatok
készítése. Az egyesület célja, hogy az egyesületbe tömörítse mindazokat, akik készek önzetlenül
tevékenykedni, segítik az építészeti és környezeti, természeti értékeink megőrzését, korszerű,
esztétikus fejlesztését, ápolják a lakóhely hagyományait, erősítik a lakosság szeretetét a szülőhelyhez,
otthont adó környezetéhez Sátoraljaújhely városban. Az alakuló közgyűlés 1988. október 10-én volt,
a belépett tagok 37 egyéni tag, 6 jogi személy, összesen 43 fő. Az elmúlt években számos városi
intézmény felújításához járultak hozzá: Magyar Kálvária felújítása, Hősök temetőjénél végzett
felújítási munkák, emléktáblák elhelyezése, Millecenteneráiumi tér kialakítása, közel 100 db
virágosládák kiosztása. Számos rendezvény házigazdái máig, vagy támogatásukkal segítik azok
lebonyolítását: Magyar Kultúra Napja, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc alkalmából
megemlékezés, koszorúzás, Március 23. II Rákóczi Ferenc születésének évfordulója alkalmából
szervezett vetélkedő, Fényes Újhely, Fényes Zemplén vetélkedő, Szepsi Laczkó Máté emléktáblánál
ünnepség és koszorúzás, Hősökről való megemlékezés a város katonatemetőjében. Az elmúlt
években az fiatalok, gyermekek felé is fordult az egyesület. Pályázati forrásból többször szerveztek
már nyári tábort Kovácsvágáson sátoraljaújhelyi fiataloknak, akikkel hagyományos kézműves
foglalkozásokat, hegyközi, zempléni kirándulásokat szerveztek, és újhely történelméhez kapcsolódó
előadásokon vehettek részt. Az egyesület eddigi tevékenysége során igyekezett a nagy múltú
Sátoraljaújhely hagyományait védeni, megőrizni, jó példával elől járni. Szándékunk együtt a városért
érzett felelősség, az egészséges lokálpatriotizmus érvényesítése. A városvédők egyesületének elnöke
Brősztl Gyula, aki hosszú ideje irányítja, vezeti a szervezetet. Szeretnék, ha az itt lakók, nagy elődünk
Kossuth Lajos szavait vallanánk magukénak:

„..Büszke vagyok arra, hogy magamat újhelyi magyar embernek nevezhetem.