Select Page

Zemplén Közcélú Televíziózásáért Egyesületet

A Zemplén Közcélú Televíziózásáért Egyesületet 1999-ben alapították azzal a céllal, hogy
tagjai támogassák és segítsék Zemplén térségében a közszolgálati regionális televíziózást. Az
eltelt mindegy 18 esztendőben az alapcél nem változott, de kibővült. A média és annak
hatásának erősödésével a helyi civilek segítése, a tömegkommunikációs eszközök
használatának helyes alkalmazásának megtanítása is feladatunkká vált. Az egyesület fontos
célja a régió televíziózásának segítése, hogy támogathassa az értéket közvetítő elektronikus
médiaszolgáltatókat szemben az országos kereskedelmi televíziókban a bulvár műsorok
túlsúlyával. Legfőbb értéknek tartjuk a kis helyi közösségek támogatását elsősorban a
legkisebb egység a családok szerepének megerősítését. Számos műsor készítésével
támogatták azt, hogy megismerjék a zempléni civileket. Szerveztünk civil kerekasztalt,
amelyben az alulról jövő kezdeményezések szereplőit mutattunk be. Készítettek a családot és
a gyermekvállalást népszerűsítő műsort. Segítették a helyi szlovák, német kisebbséget, azáltal,
hogy filmeket készítettünk hagyományőrző programjaikról. Szerveztek a helyi civileket
bemutató fórumsorozatot, amelynek célja épp a hiánypótló feladatokat felvállaló egyesületek,
társaságok, alapítványok bemutatása volt.

Az egyesület tagságának jó része a helyi televízióban dolgozik, az elkészített műsorokat is a
Zemplén Televízió tűzi műsorára. A Zemplén Televízió tagja a Helyi Televíziók Országos
Egyesületének, így segítségükkel a műsorok egy része az ország más tájaira is eljut, és a
mivel a televízió adását nem csak kábeles, de sugárzott formában is elérhető a felvidéki
magyar ajkú lakosság is követi műsorait.

A Zemplén Közcélú Televíziózásáért Egyesület által készített műsorok:

1. Szlovák és Német nemzetiségi magazinok 2012
2. Családi hírnök 2014
3. Civilben – civil szervezeteket bemutató magazin műsorok 2015
4. Agora –Zempléni civilek fóruma 2015
5. Közösségi műsorok Zemplénből 2017
6. Egyedüli Reményem Zempléni Református Szabadegyetem 2017
Az egyesület szolgáltatásai: konferenciák, sajtómegjelenések szervezése, lebonyolítása,
eszközbérlés, helyi közvetítések lebonyolítása

Az egyesület elnöke: Suhanesz Péter
Címe: Sátoraljaújhely, Színház köz 4.
Email cím: ztvegyesulet@gmail.com